1. Hội đồng nhân dân
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  1. Ủy ban nhân dân
   • Chưa cập nhật dữ liệu

   1. Công an xã
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. BCH quân sự xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Trạm y tế xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Phòng Địa chính - xây dựng
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    4. Phòng Tư pháp – hộ tịch
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    5. Phòng Văn hóa – xã hội
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    6. Phòng Tài chính – kế toán
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    7. Phòng Văn phòng – thống kê
     • Chưa cập nhật dữ liệu

   2. Thôn
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Thôn
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Thôn
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Thôn
     • Chưa cập nhật dữ liệu